Phong cách sống

“Vua diệt ruồi” – Câu chuyện từ phòng thí nghiệm tới những sản phẩm thân thiện môi trường

Từ những kinh nghiệm trong phòng thí nghiệm, cộng với thực tế lăn lộn cùng các loài côn trùng gây hại, chàng thanh niên SN 1985 đã sáng chế ra nhiều sản phầm với thương hiệu “Vua diệt ruồi”.