Nhà nước

Quốc hội đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024

Với 447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 96,56%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Trong đó, có việc đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.