Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt

3 ngày trước

Theo Nghị định 65 được Chính phủ ban hành mới đây, ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay. Chậm nhất ngày 20/11 doanh nghiệp phải nộp số thuế này.