Chống nhiễu loạn thị trường vàng: Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực can thiệp

9 giờ trước

Hiện tại, giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và các công cụ cần thiết để thực hiện các giải pháp thích hợp nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của thị trường vàng.