Thương hiệu

Thương hiệu – Tài sản quan trọng trong thời hội nhập

18:30 30/04/2024

Từ quan niệm kinh doanh phải giữ uy tín đến tư duy coi thương hiệu là một loại tài sản, các doanh nhân Việt đã có sự đầu tư bài bản cho chiến lược thương hiệu.