Người nổi tiếng

VEAM bổ nhiệm tân chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc

2 ngày trước

HĐQT VEAM đã bầu ông Ngô Khải Hoàn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời bầu ông Nguyễn Hoàng Giang làm tổng giám đốc.