Công nghệ 4.0

Cuộc chiến công nghệ: Cú phản đòn của Trung Quốc khiến Mỹ bất an

Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế (SMIC) đã nổi lên như một vũ khí bí mật giúp Trung Quốc vượt qua vòng phong tỏa do Mỹ thiết lập nhằm ngăn chặn tiến bộ công nghệ của nước này.