Chứng khoán

Kiểm soát viên của HAH 'bán nhầm cổ phiếu do mắt kém'

Một kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa báo cáo giải trình về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu với lý do khá đặc biệt.