Bảo hiểm

Đề xuất xóa nợ bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi 200.000 người lao động

05:15 27/05/2024

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất xóa nợ Bảo hiểm xã hội của 200.000 người lao động do doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động đang bị "treo".