Vinatex báo lãi quý I/2024 giảm 22% so với cùng kỳ

Vinatex báo lãi trước thuế quý I/2024 đạt 102 tỷ đồng, lãi sau thuế 71,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 22% so với cùng kỳ năm 2023.
tap-doan-det-may-viet-nam-1715008132.pngVinatex báo lãi quý I/2024 giảm 22% so với cùng kỳ. Ảnh minh hoạ.
 

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, MCK: VGT) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 3.956,5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, Vinatex báo lãi gộp tăng 5,2%, đạt 345,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 18% còn 76,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2023, ghi nhận 127,4 tỷ đồng, trong đó, 79,8 tỷ đồng là chi phí lãi vay; khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng gấp gần 2 lần lên 46,4 tỷ đồng. Vinatex cho biết, quý I/2024 tỷ giá tăng cao, các đơn vị thành viên của Tập đoàn chủ yếu vay USD để hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi tỷ giá tăng cao, các doanh nghiệp đã phát sinh lỗ tỷ giá lớn do phải đánh giá lại số dư gốc vay ngoại tệ, dẫn đến việc lỗ chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 6% còn 111 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2% lên 201 tỷ đồng.

Kết quả, Vinatex báo lãi trước thuế 102 tỷ đồng, lãi sau thuế 71,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Vinatex giảm nhẹ về mức 18.853,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 39% lên 927,6 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 6% xuống 2.054,6 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3% lên 2.866,5 tỷ đồng và 83% trong số đó là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (2.375,9 tỷ đồng). Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 17% lên 585,2 tỷ đồng. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi của Vinatex tại ngày 31/3/2024 là 390,5 tỷ đồng.

Phía đối ứng, nợ phải trả của Vinatex tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 9.639,8 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ghi nhận 6.430,3 tỷ đồng, chiếm 67% nợ phải trả và 34% tổng nguồn vốn.