Fecon: Lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý I/2024, chi 10,5 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn

Fecon báo lãi sau thuế quý I/2024 đạt hơn 635 triệu đồng, giảm 77,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu đạt 611,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng nhanh đã kéo lợi nhuận gộp của Fecon giảm 21,2%, xuống còn 96,8 tỷ đồng.

fecon-mua-trai-phieu-1715096206.pngKết quả hoạt động kinh doanh quý I/2024 của Fecon.
 

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 9 tỷ đồng, tăng 58%, trong khi chi phí tài chính giảm 30%, về mức 48,4 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý của doanh nghiệp đều có chiều hướng tăng, lần lượt ghi nhận ở mức 5,2 tỷ đồng và 49,7 tỷ đồng.

Kết quả, Fecon báo lãi sau thuế quý I/2024 đạt hơn 635 triệu đồng, giảm 77,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Fecon đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 60 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2024, FCN đã hoàn thành 15,3% mục tiêu doanh thu và 1% mục tiêu lợi nhuận.

Đánh giá về tính khả thi của kế hoạch năm, ông Phạm Việt Khoa cho biết, đây là mục tiêu khả thi do năm 2024 Fecon đã ký các hợp đồng khá lớn.

Điển hình là dự án cảng Lạch Huyện 5-6 Hải Phòng, dự án Vũng Áng 2 Hà Tĩnh có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, dự án hạ tầng VSIP Cần Thơ, dự án cảng Baria Vũng Tàu và hứa hẹn dự án đường sắt đô thị sẽ triển khai trong năm nay với doanh thu khá hứa hẹn. Hiện tại, Fecon cũng đang gấp rút thực hiện các dự án dân dụng đã ký cuối năm 2023 và đang tăng tốc về cả sản lượng và doanh thu các dự án này.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Fecon đạt 8.472,1 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu đạt 4.005,3 tỷ đồng, chiếm 47,3% tài sản. Hàng tồn kho đạt 1.678 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền của FCN sụt giảm 44,5%, về còn 389,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của FCN tại ngày 31/3/2024 đạt 5.109 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 2.814,6 tỷ đồng, giảm 4%, bao gồm cả nợ vay trái phiếu.

Được biết, ngày 31/10/2023, Fecon đã phát hành lô trái phiếu FCNH2325001 và hoàn tất đợt phát hành vào 2 tháng sau (31/12/2023). Kỳ hạn của lô trái phiếu FCNH2325001 là 18 tháng, tương ứng ngày đáo hạn là ngày 30/4/2025.

Khối lượng phát hành của lô trái phiếu này là 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng thực tế phát hành chỉ đạt 1.260 trái phiếu, tương ứng với giá trị thực tế phát hành là 126 tỷ đồng.

Ngày 2/5 vừa qua, Fecon đã chi 10,5 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này. Qua đó, hạ giá trị đang lưu hành theo mệnh giá của lô trái phiếu xuống còn 115,5 tỷ đồng.