Bất ngờ ngân hàng có lợi nhuận tăng gấp 70 lần trong quý I/2024

Trong quý I/2024, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, gấp gần 70 lần cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi đột biến là nguồn thu đóng góp chính trong tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý I/2024 với kết quả kinh doanh cao ngất ngưởng.

Theo đó, trong quý I/2024, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, gấp gần 70 lần cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất của toàn ngành ngân hàng trong quý I vừa qua.

Đồng thời, kết quả này cũng gấp gần 4 lần lợi nhuận của cả năm 2023 và gần 5 lần lợi nhuận cả năm 2022 của PVcomBank.

Ngân hàng này đạt được kết quả khả quan này là nhờ khoản lãi đột biến từ chứng khoán đầu tư cũng như sự phục hồi của thu nhập lãi thuần.

Trong quý I/2024, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi đột biến 889 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ. Đây cũng là nguồn thu có tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập hoạt động quý vừa qua của PVComBank.

Cùng với đó, hoạt động thu nhập cốt lõi của ngân hàng cũng tăng mạnh. Quý 1 năm 2023, PVComBank ghi nhận thu nhập lãi thuần bị âm 13 tỷ đồng do chi phí lãi (trả lãi tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá) đội lên quá cao, vượt qua thu nhập lãi.

Song sang quý I/2024, do mặt bằng lãi suất xuống thấp, chi phí trả lãi tiền gửi của PVComBank giảm đáng kể, từ đó giúp thu nhập lãi thuần đạt 227 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác lại kém khả quan. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 79% xuống còn 20 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 28% xuống 95 tỷ. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối không có lãi, trong khi cùng kỳ có lãi 127 tỷ đồng.

Nhờ mảng mua bán chứng khoán và thu nhập lãi thuần phục hồi, ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động (TOI) quý I/2024 đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 169% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động cũng tăng mạnh 79% lên 863 tỷ đồng do ngân hàng tăng gấp đôi chi phí cho nhân viên. Chi phí dự phòng rủi ro là 32 tỷ, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 29 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản ngân hàng đạt 223.722 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 0,5% xuống 97.147 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 3,6% lên 183.848 tỷ đồng.

Vào cuối quý I/2024, số dư nợ xấu của nhà băng này ở mức 3.880 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là 3,99%. Ngoài ra, PVcomBank có 8.063 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành và đã trích lập dự phòng 472 tỷ đồng.

Mục tiêu của PVcomBank trong năm 2024 là tiếp tục triển khai tái cơ cấu theo lộ trình được phê duyệt, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đặt ra các mục tiêu kinh doanh thận trọng, phù hợp với tiềm lực tài chính và dựa trên đánh giá về những yếu tố tác động của thị trường.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, PVcomBank thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, trong đó mục tiêu đề ra cho doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt là 19.334,5 tỷ đồng và 108,5 tỷ đồng.