SCIC có 2 Phó Tổng Giám đốc mới

Kế toán trưởng và Giám đốc Chi nhánh miền Trung của SCIC sẽ đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty này.

Vừa qua, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố 2 quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV.HĐTV và Quyết định số 39/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 19/6/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc SCIC đối với ông Vũ Trí Thức - Kế toán trưởng SCIC và bà Lê Thị Hoài Diễm - Giám đốc Chi nhánh miền Trung.

Hai tân Phó Tổng Giám đốc SCIC (đứng giữa) nhận quyết định bổ nhiệm

Ông Vũ Trí Thức sinh năm 1976. Ông Thức có bằng Cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG); Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA); Chứng chỉ Kế toán trưởng (2019). Tân Phó Tổng Giám đốc SCIC từng có thời gian công tác và giữ chức Phó trưởng phòng kiểm toán tại Công ty kiểm toán Việt Nam trước khi “đầu quân” cho SCIC.

Ông Thức bắt đầu làm việc tại SCIC từ tháng 4/2007 và trải qua các vị trí: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán (TCKT), Phó trưởng Ban TCKT, biệt phái tại Công ty CP Đầu tư Việt Nam Ô-man, Trưởng Ban TCKT. Ngày 08/11/2019, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ban hành Quyết định số 109/ QĐ-ĐTKDV.HĐTV về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Trí Thức vào vị trí Kế toán trưởng Tổng công ty.

Bà Lê Thị Hoài Diễm sinh năm 1981, có bằng Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh ngoại thương – Đại Học Kinh tế Đà Nẵng; Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Đà Nẵng. Trước khi gia nhập SCIC, bà Diễm từng công tác và giữ chức Phó phòng GD Hùng Vương 1 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HoSE: CTG) - chi nhánh Đà Nẵng.

Tại SCIC, tính từ tháng 11/2012 đến nay, bà Lê Thị Hoài Diễm đã có hơn 12 năm gắn bó với Tổng công ty và trải qua các vị trí khác nhau như Phó phòng, Chi nhánh Miền Trung (CNMT); Trưởng phòng, CNMT; Phó Giám Đốc CNMT; Phó Giám đốc Phụ trách CNMT. Ngày 04/3/2020, bà Lê Thị Hoài Diễm được bổ nhiệm làm Giám đốc CNMT.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2006, là nhà đầu tư của Chính phủ, tổ chức tài chính nhà nước chuyên nghiệp và hàng đầu ở Việt Nam.

Tổng công ty có sứ mệnh thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện tại, Hội đồng Thành viên SCIC gồm 01 Chủ tịch và 04 Thành viên HĐTV. Trong đó, Chủ tịch là ông Nguyễn Chí Thanh; 04 Thành viên HĐTV là các ông Nguyễn Quốc Huy (kiêm Tổng Giám đốc), ông Đinh Chí Kiên, ông Lê Huy Chí và bà Đinh Thị Bích Diệp.

Với sự góp mặt của ông Vũ Trí Thức và bà Lê Thị Hoài Diễm, Ban Tổng Giám đốc SCIC có 5 người với ông Nguyễn Quốc Huy làm Tổng Giám đốc, 2 vị trí Phó Tổng Giám đốc còn lại là ông Đinh Việt Tùng và ông Lê Thanh Tuấn.