SCG báo lãi quý I tăng 2,5 lần

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2024 khá tích cực với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng đáng kể.
xay-dung-sai-gon-1715182353.jpg
 

Quý I/2024, doanh thu thuần hợp nhất của SCG đạt 166 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu xây lắp đạt 156 tỷ đồng, tăng 28%.

Lợi nhuận gộp đạt 11 tỷ đồng, tăng 4%. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp đạt 6,4%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 105 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, do sự sụt giảm của khoản lãi ứng trước hợp đồng. Song, chi phí tài chính cũng giảm 20% (đạt 90 tỷ đồng) nhờ giảm chi phí lãi vay và lãi trái phiếu. Chi phí quản lý chỉ tăng nhẹ 8%, đạt 14 tỷ đồng.

Nhờ đó, kết quý I/2024, SCG có lãi trước thuế 11 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 5 tỷ đồng của cùng kỳ.

Được biết, năm 2024, SCG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, kết quý I/2024, công ty đã hoàn thành 3,3% mục tiêu doanh thu và 8% mục tiêu lợi nhuận.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra mới đây, trả lời cổ đông về nguồn việc của công ty trong bối cảnh ngày xây dựng “đói đơn hàng”, lãnh đạo SCG cho biết công ty đã và đang triển khai thi công đồng thời nhiều dự án với giá trị ước tính khoảng 60.000 tỷ đồng, do đó chưa cần tìm kiếm công việc thi công mới. 

Lãnh đạo SCG cũng tỏ ra lạc quan về kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng, bởi thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực và SCG đã đạt được các thỏa thuận, đã ký các hợp đồng thi công dự án lớn với tiến độ cấp tốc.

Về tài sản, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của SCG đạt 6.603 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu đạt 6.115 tỷ đồng, tăng 1,9%, chiếm 92,6%. Hàng tồn kho 338 tỷ đồng, 7%, chiếm 5,1%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 5.434 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 3.504 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu đạt 1.169 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,64 lần.