PVI triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2024

PVI dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8 nhằm miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời bổ nhiệm bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

CTCP PVI (MCK: PVI, sàn HNX) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng là 17/7/2024. Ngày tổ chức đại hội dự kiến là 16/8/2024. Địa điểm họp tại Tòa nhà PVI (số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, ĐHĐCĐ dự kiến xem xét và thông qua các nội dung: tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT; tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có.

Theo thông tin trên website PVI, hiện HĐQT của PVI đang có 8 thành viên với chủ tịch HĐQT là ông Jens Holger Wohlthat, sinh năm 1957, quốc tịch Đức, trình độ chuyên môn quản trị kinh doanh chuyên ngành bảo hiểm.

pvi-trieu-tap-dhdcd-1718899237.png
 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nguyễn Xuân Hoà, Phó Chủ tịch Dương Thanh Danh Francois, 2 thành viên HĐQT là ông Ulrich Heinz Wollschläger và ông Đoàn Linh, 3 thành viên HĐQT độc lập là bà bùi Thị Nguyệt, ông Christian Sebastian Müeller và bà Pecastaing Pierre Tatiana.

Hồi tháng 2/2024, HĐQT PVI đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Hòa. Thời điểm có hiệu lực là kể từ sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty thông qua công tác thay đổi nhân sự theo thẩm quyền.

Lý do thay đổi nhân sự là do ông Hoà sẽ đảm nhiệm chức vụ khác. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVI lại chưa thông qua công tác miễn nhiệm nhân sự.

Do đó, ông Nguyễn Xuân Hoà tiếp tục đảm nhận chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Xuân Hoà sinh năm 1972, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế. Ông Hòa nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PVI từ ngày 29/3/2019 đến ngày 16/1/2020. Từ năm 2020, ông được được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch Thường trực HĐQTnăm 2021 giữ vị trí Tổng Giám đốc và đương nhiệm tới nay.

Ông Nguyễn Xuân Hòa là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). PVN hiện đang sở hữu gần 82 triệu cổ phiếu PVI tương đương tỷ lệ nắm giữ là 35%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra hồi tháng 3, PVI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm nay đạt 17.398 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.080 tỷ đồng.