Kinh doanh dưới giá vốn, Nhơn Trạch 2 lỗ nặng trong quý đầu năm 2024

Nhơn Trạch 2 lỗ 158 tỷ đồng trong quý I/2024. Đây là mức lỗ kỷ lục kể từ khi công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán.

nha-may-nhiet-dien-nhon-trach

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2. Ảnh: PV Power.

 

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (MCK: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần giảm 88% so với cùng kỳ, về còn 262 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do quý I/2024 sản lượng điện chỉ đạt 151,5 triệu kWh trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt hơn 1 tỷ kWh.

Kinh doanh dưới giá vốn khiến NT2 lỗ gộp 225 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp 252 tỷ đồng. Trong kỳ, doanhbthu tài chính của NT2 ghi nhận 19,4 tỷ đồng, giảm 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ này, công ty ghi nhận khoản thu nhập khác gần 71 tỷ đồng. NT2 cho biết, khoản này phát sinh sau thời điểm mỗi tổ máy tuabin khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tích lũy đủ 100.000 giờ vận hành EOH (Tổ máy Tuabin khí GT11 và GT12 tích lũy đủ 100.000 giờ vận hành EOH lần lượt vào ngày 3/1 và ngày 22/3).

Theo Hợp đồng bảo trì thiết bị dài hạn giữa Công ty và liên danh Siemen AG/Siemens Ltd. Việt Nam cho công tác bảo trì máy móc, thiết bị chính cho Nhà máy Điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 giờ vận hành EOH đầu tiên cho mỗi tổ máy, công ty đã thực hiện ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho đối với vật tư dự phòng ISP với tổng giá trị là 70 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận tăng thu nhập khác với giá trị tương ứng.

Sau khi trừ thuế, phí, NT2 lỗ ròng 158 tỷ đồng, đây là mức lỗ kỷ lục kể từ khi công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tại cuối quý I/2024, tổng tài sản của NT2 đạt 8.210,3 tỷ đồng, giảm 2,8% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn của NT2 giảm gần 43% về mức 1.204 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm xấp xỉ 25% xuống còn 1.745,5 tỷ đồng.

Phía đối ứng, NT2 còn 4.234 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 2,9% so với đầu năm. Riêng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm được 43%, còn 686 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay dài hạn.

Ở diễn biến liên quan khác, vừa qua, NT2 đã thông báo lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 đến ngày 29/5/2024 (thay vì tổ chức vào 24/4/2024 như công bố trước đó). Lý do được đưa ra nhằm để kiện toàn các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.