Kido muốn giảm tỷ lệ chia cổ tức đặc biệt 2022 từ 50% xuống tối đa 10%

Tập đoàn Kido (Mã: KDC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh mức chia cổ tức. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 27/6 theo hình thức trực tuyến.

Kế hoạch lợi nhuận 2023 cao nhất 7 năm

Theo đó, Kido đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 15.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 76% so với thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch trên, đây sẽ là mức doanh thu cao kỷ lục và lợi nhuận cao nhất 7 năm (loại trừ mức lợi nhuận đột biến 2015-2016 nhờ bán mảng bánh kẹo).

anh-chup-man-hinh-2023-06-07-luc-215816-1686149921.png
 

Điều chỉnh phương án chia cổ tức đặc biệt 2022 xuống 10% bằng tiền mặt

Một nội dung đáng chú ý khác là tập đoàn muốn xin điều chỉnh phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022. Trước đó, cổ đông đã thông qua mức chia tiền mặt tỷ lệ 50% (5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương ứng số tiền cần thanh toán 1.285 tỷ đồng.

Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế cũng như các kế hoạch đầu tư mới, HĐQT trình cổ đông xem xét điều chỉnh tỷ lệ cổ tức đặc biệt tối đa là 10% bằng tiền (1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương ứng số tiền chi tối đa chỉ còn 267 tỷ đồng.

Nguồn tiền để chia cổ tức sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2022 (tổng giá trị 1.619 tỷ đồng). Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III-IV/2023, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Về kế hoạch cổ tức cho năm 2023, tập đoàn hàng tiêu dùng này dự kiến chi trả ở mức 6% bằng tiền (600 đồng cho mỗi cổ phiếu).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Kido còn xin điều chỉnh phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ nguồn vốn chủ sở hữu sang nguồn cổ phiếu quỹ. Cụ thể, công ty dự kiến sử dụng toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8,42. Lượng cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng, thời gian thực hiện vào cuối năm nay.

Ngày 5/6 vừa qua, KIDO cho biết đã hoàn tất giai đoạn 1 mua 25% cổ phần từ công ty sở hữu thương hiệu Thọ Phát. Công ty cho biết đang trong quá trình thương thảo để đạt đến 51% và lên đến tối đa 70%.

Việc mua lại cổ phần từ thương hiệu bánh bao đình đám này nằm trong kế hoạch mà KIDO đã thông qua vào giữa tháng 4/2023. Sau thời gian dài đàm phán, 2 thương hiệu đình đám đã chính thức đi đến thỏa thuận chiến lược. Trong năm 2023, KIDO kỳ vọng thương hiệu này sẽ đem về 200 tỷ lợi nhuận cho doanh nghiệp

Theo định hướng năm 2023, lãnh đạo Kido cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung vào 4 mảng chiến lược là dầu ăn, kem, bánh kẹo và nước chấm. Ngoài ra, 2023 cũng sẽ là năm tách các công ty thành viên của tập đoàn thành các công ty độc lập để dễ kết nối với các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tìm kiếm đối tác chiến lược để nhận chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường quốc tế...